Trick FB Share Tools Reg Clone Facebook Mới 2018 bản V2.2

kevinshendxx

New member

Cập Nhật Lần Này :
Vượt Captcha, Vượt CheckPoint ( Time Vượt Hơi Lâu )
Không Cần 3G Vẫn Reg Được Bằng VPN
Tăng Số Luồng Reg ( Reg Nhiều Nick Cùng Lúc )

Cập Nhật Bản Sắp Tới :
- Tự Thêm Avatar
- Verify SĐT ảo

Hướng Dẫn Cài Đặt :
- Nén Ra Tại File Mặc Định : D:/vohung.com
( nén ra file khác hình như không chạy đc )
- File Lưu Clone : D:/vohung.com/Clone.txt

Thôi éo nói nhiều nữa link tải đây
Link Tải Drive Đây : ***Hidden content cannot be quoted.***
Pass Giải Nén : vohung.com
Thanks add
 

Nguyễn Hoàng

New member

Cập Nhật Lần Này :
Vượt Captcha, Vượt CheckPoint ( Time Vượt Hơi Lâu )
Không Cần 3G Vẫn Reg Được Bằng VPN
Tăng Số Luồng Reg ( Reg Nhiều Nick Cùng Lúc )

Cập Nhật Bản Sắp Tới :
- Tự Thêm Avatar
- Verify SĐT ảo

Hướng Dẫn Cài Đặt :
- Nén Ra Tại File Mặc Định : D:/vohung.com
( nén ra file khác hình như không chạy đc )
- File Lưu Clone : D:/vohung.com/Clone.txt

Thôi éo nói nhiều nữa link tải đây
Link Tải Drive Đây : ***Hidden content cannot be quoted.***
Pass Giải Nén : vohung.com
 
Top