Giải thích và hướng dẫn E-Mail Spoofing

jo3ght

Member
Email spoofing : là việc tạo ra các tin nhắn email với một địa chỉ người gửi giả. Bởi vì các giao thức cốt lõi email không có bất kỳ cơ chế xác thực, nó là phổ biến cho các thư rác và thư lừa đảo email để sử dụng như vậy giả mạo để đánh lừa người nhận về nguồn gốc của thư.

Bước 1:
-Truy cập vào trang http://ouo.io/Qn0lDi để lấy web


-Name: Tên của mình muốn giả mạo tên vd : Nasa
- From: Địa chỉ bạn mail mà bạn fake Ví dụ: jav@mail.com
- To : Email của nạn nhân của bạn
- Subject:Tên tiêu đề của mail
 
Top